News News

Parks of Croatia

2.2. Svjetski dan vlažnih staništa

U subotu 2. veljače obilježava se Svjetski dan vlažnih staništa. Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica potpisana je u gradu Ramsaru, a Hrvatska je potpisnica konvencije od 1991. godine. Na Ramsarskom popisu nalaze se: Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.

U subotu, 2. veljače obilježava se Svjetski dan vlažnih staništa. Na taj je dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju vlažnih staništa.

Republika Hrvatska je potpisnica Ramsarske konvencije od 1991. godine, a na Ramsarskom popisu su Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana močvarnih staništa je „Vlažna staništa i bioraznolikost“.

Vlažna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja, međutim to su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50% svih vlažnih staništa u svijetu.

Osim što su staništa velikom broju biljnih i životinjskih vrsta ova staništa imaju veliki značaj u prilagodbi na klimatske promjene.

Tako je iznimna važnost vlažnih staništa u obrani od poplava. Nizinske rijeke koje uz svoje korito imaju vlažna staništa u koja se izlijevaju tijekom visokih vodostaja, najbolji je način obrane od poplava. Upravo je na taj način izveden sustav obrane od poplava u Posavini. Tako je Ramsarsko područje, Lonjsko polje postalo glavni recipijent visokih voda rijeke Save dok je Kopački rit “primatelj“ visokih voda Drave i Dunava.

Vrijednost vlažnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata i pročišćavanje vode. Ona pružaju i velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreacije. Zbog česte prisutnosti čovjeka danas predstavljaju i iznimnu kulturno - tradicijsku vrijednost.

Osim za životinjske i biljne vrste, vlažna područja imala su značajnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije, o čemu svjedoči činjenica da su se prve civilizacije razvile upravo u dolinama rijeka i poplavnim ravnicama.

Povodom Svjetskog dana vlažnih staništa, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, organiziraju brojne aktivnosti.

Park prirode Lonjsko polje povodom Svjetskog dana vlažnih staništa, u suradnji s Ogrankom Matice Hrvatske iz Kutine organizira tradicionalni skup „Budućnost na rubu močvare“ čiji je domaćin svaki put drugo mjesto u Lonjskom polju, ove godine Kutina i Repušnica.

Park prirode Vransko jezero je pripremio nekoliko događanja, među njima i predavanja i kreativne radionice u Gradskoj knjižnici Zadar, na temu biološke raznolikosti vlažnih ekosustava s naglaskom na prirodnu baštinu ornitološkog rezervata Vranskog jezera te već tradicionalni 8. po redu „Maskenbal ptica“, u okviru kojeg se učenici od 1. do 4. razreda lokalnih osnovnih škola, izrađivati maske ptica močvarica.

Park prirode Kopački rit obilježiti će Svjetski dan vlažnih staništa u suradnji s učenicima i nastavnicima osnovne škole u Bilju. Učenici će sudjelovati u debati na temu „Čovjekov utjecaj na okoliš“ i edukativnoj radionici na temu vlažnih staništa a Park će predstaviti rezultate ovogodišnjeg prebrojavanja ptica močvarica.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizira radionicu o pticama namijenjenu učenicima 3. razreda osnovne škole na ušću rijeke Neretve.

Sve navedene aktivnosti imaju za cilj podići svijet o vlažnim staništima koja su najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa.

Na sljedećoj poveznici može se pronaći koji je vama najzanimljiviji događaj obilježavanja ovog svjetski važnog datuma: https://www.worldwetlandsday.org/events.

Autor naslovne fotografije: Iva Rogić

Weather Weather

Powered by OpenWeatherMap

Calendar Calendar

   

FAQ FAQ

Glossary Check other terms

Habitats Directive

Adopted in 1992, the Habitats Directive is aimed at conserving natural habitats and wild fauna and flora in Europe. It introduces similar measures for the protection of European flora and fauna as ...

Read More»

Ecological Network

Ecological network is a system of mutually connected or spatially close ecologically significant areas that substantially contribute to the conservation of natural balance and biodiversity in the R...

Read More»

Ecosystem

This concept consisting of two keywords – ecological and system – pertains to all biotic and abiotic elements and their mutual interactions in a given area, regardless of its size...

Read More»

Endemic species

Endemic species are species that appear in a very restricted geographical area, for example on an island or a mountain peak. In the Habitats Directive, this concept generally refers to species that...

Read More»

Genetic diversity

Genetic diversity pertains to the totality of genes of all living organisms and the diversity of these genes among individuals, populations, species and higher taxonomic categories.

Source:...

Read More»