News News

Parkovi Hrvatske

2.2. Svjetski dan vlažnih staništa

U subotu 2. veljače obilježava se Svjetski dan vlažnih staništa. Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica potpisana je u gradu Ramsaru, a Hrvatska je potpisnica konvencije od 1991. godine. Na Ramsarskom popisu nalaze se: Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.

U subotu, 2. veljače obilježava se Svjetski dan vlažnih staništa. Na taj je dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju vlažnih staništa.

Republika Hrvatska je potpisnica Ramsarske konvencije od 1991. godine, a na Ramsarskom popisu su Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana močvarnih staništa je „Vlažna staništa i bioraznolikost“.

Vlažna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja, međutim to su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50% svih vlažnih staništa u svijetu.

Osim što su staništa velikom broju biljnih i životinjskih vrsta ova staništa imaju veliki značaj u prilagodbi na klimatske promjene.

Tako je iznimna važnost vlažnih staništa u obrani od poplava. Nizinske rijeke koje uz svoje korito imaju vlažna staništa u koja se izlijevaju tijekom visokih vodostaja, najbolji je način obrane od poplava. Upravo je na taj način izveden sustav obrane od poplava u Posavini. Tako je Ramsarsko područje, Lonjsko polje postalo glavni recipijent visokih voda rijeke Save dok je Kopački rit “primatelj“ visokih voda Drave i Dunava.

Vrijednost vlažnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata i pročišćavanje vode. Ona pružaju i velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreacije. Zbog česte prisutnosti čovjeka danas predstavljaju i iznimnu kulturno - tradicijsku vrijednost.

Osim za životinjske i biljne vrste, vlažna područja imala su značajnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije, o čemu svjedoči činjenica da su se prve civilizacije razvile upravo u dolinama rijeka i poplavnim ravnicama.

Povodom Svjetskog dana vlažnih staništa, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, organiziraju brojne aktivnosti.

Park prirode Lonjsko polje povodom Svjetskog dana vlažnih staništa, u suradnji s Ogrankom Matice Hrvatske iz Kutine organizira tradicionalni skup „Budućnost na rubu močvare“ čiji je domaćin svaki put drugo mjesto u Lonjskom polju, ove godine Kutina i Repušnica.

Park prirode Vransko jezero je pripremio nekoliko događanja, među njima i predavanja i kreativne radionice u Gradskoj knjižnici Zadar, na temu biološke raznolikosti vlažnih ekosustava s naglaskom na prirodnu baštinu ornitološkog rezervata Vranskog jezera te već tradicionalni 8. po redu „Maskenbal ptica“, u okviru kojeg se učenici od 1. do 4. razreda lokalnih osnovnih škola, izrađivati maske ptica močvarica.

Park prirode Kopački rit obilježiti će Svjetski dan vlažnih staništa u suradnji s učenicima i nastavnicima osnovne škole u Bilju. Učenici će sudjelovati u debati na temu „Čovjekov utjecaj na okoliš“ i edukativnoj radionici na temu vlažnih staništa a Park će predstaviti rezultate ovogodišnjeg prebrojavanja ptica močvarica.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizira radionicu o pticama namijenjenu učenicima 3. razreda osnovne škole na ušću rijeke Neretve.

Sve navedene aktivnosti imaju za cilj podići svijet o vlažnim staništima koja su najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa.

Na sljedećoj poveznici može se pronaći koji je vama najzanimljiviji događaj obilježavanja ovog svjetski važnog datuma: https://www.worldwetlandsday.org/events.

Autor naslovne fotografije: Iva Rogić

Weather Weather

Powered by OpenWeatherMap

Calendar Calendar

   

FAQ FAQ

Pojmovnik Pogledajte ostale pojmove

Direktiva o staništima

Direktiva o staništima usvojena je 1992. godine i svrha joj je osigurati očuvanje prirodnih staništa divlje faune i flore u Europi. Njome se uvode slične mjere zaštite europske flore i faune kao i ...

Pročitaj više»

Ekološka mreža

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biol...

Pročitaj više»

Ekosustav

Izraz „ekosustav“ sadrži dvije različite riječi, ekološki i sustav, a odnosi se na sve biotičke i abiotičke elemente i njihove međusobne interakcije u određenom prostoru bez obzira na to koliko je ...

Pročitaj više»

Endem

Endem je vrsta koja se pojavljuje na vrlo ograničenom geografskom području, primjerice na otoku ili na planinskom vrhu. U Direktivi o staništima to se uglavnom odnosi na vrste koje su ograničene na...

Pročitaj više»

Genetska raznolikost

Genetska raznolikost je sveukupnost gena svih živih organizama i njihova raznolikost između jedinki, populacija, vrsta i viših taksonomskih kategorija.

Izvor: web-stranica Državnog zavoda z...

Pročitaj više»