News News

Parkovi Hrvatske

National Geographic Hrvatska predstavlja nacionalne parkove i parkove prirode u Hrvatskoj - Reportaža o Nacionalnom parku Risnjak

UNDP-ov projekt PARCS u suradnji s National Geographic Hrvatska predstavlja svih devetnaest nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj kroz serijal tekstova.

Reportaže su vodič o pojedinostima prepoznatljivih atrakcija nacionalnih parkova i parkova prirode, ali i skrovitih mjesta neugaženih stopama posjetitelja. O njima govore stručnjaci, ali i ljudi koji žive u ili u okolici zaštićenog područja i koji svojim načinom života također određuju atmosferu područja i otkrivaju ono što ne sadrže niti ponajbolji turistički vodiči.

U studenom je objavljena reportaža o Nacionalnom parku Risnjak.

Dom tri divlje zvijeri - vuka, medvjeda i usamljenog lovca, risa - po kojemu je Park i dobio ime, najrasprostranjenije je šumsko područje u Hrvatskoj. Risnjak imponira pogledom na masive Risnjaka i Snježnika, kamene gorostasne vrhove koji se uzdižu iznad velebnih šuma. Kroz Nacionalni park teče krška diva, rijeka Kupa, čiji je izvor s užom okolicom još 1963. godine proglašen hidrogeološkim spomenikom prirode. Fenomen je to koji tirkiznom bojom ostavlja bez riječi posjetitelje. Najveće je ulazno krško vrelo u Hrvatskoj.

Risnjak je slabo naseljen i prostor je stalnog iseljavanja. Na području cijelog Parka tek je 17 stanovnika. Njegovi su posjetitelji stoga istinski tragači za mirom, a godišnje ga posjeti oko 15 tisuća ljudi. Stanovnici goranskih mjesta unutar granica Parka posljednji su čuvari načina života koji je znao za gorske vile, sjekače, kririjaše i šindraše koji su gotovo u potpunosti mjesta svojih djetinjstva zamijenili gradovima. 

Autor fotografije: Dorijan Klasnić

Weather Weather

Park prirode Učka

vedro

Temp Max: 3 °C  /  Min: 2 °C

Park prirode Velebit

vedro

Temp Max: -3 °C  /  Min: -4 °C

Nacionalni park Risnjak

vedro

Temp Max: -3 °C  /  Min: -4 °C

Park prirode Papuk

vedro

Temp Max: -5 °C  /  Min: -7 °C

Powered by OpenWeatherMap

Calendar Calendar

FAQ FAQ

Pojmovnik Pogledajte ostale pojmove

Direktiva o staništima

Direktiva o staništima usvojena je 1992. godine i svrha joj je osigurati očuvanje prirodnih staništa divlje faune i flore u Europi. Njome se uvode slične mjere zaštite europske flore i faune kao i ...

Pročitaj više»

Ekološka mreža

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biol...

Pročitaj više»

Ekosustav

Izraz „ekosustav“ sadrži dvije različite riječi, ekološki i sustav, a odnosi se na sve biotičke i abiotičke elemente i njihove međusobne interakcije u određenom prostoru bez obzira na to koliko je ...

Pročitaj više»

Endem

Endem je vrsta koja se pojavljuje na vrlo ograničenom geografskom području, primjerice na otoku ili na planinskom vrhu. U Direktivi o staništima to se uglavnom odnosi na vrste koje su ograničene na...

Pročitaj više»

Genetska raznolikost

Genetska raznolikost je sveukupnost gena svih živih organizama i njihova raznolikost između jedinki, populacija, vrsta i viših taksonomskih kategorija.

Izvor: web-stranica Državnog zavoda z...

Pročitaj više»