News News

Proširenje serijske prekogranične nominacije uključilo je 63 područja bukovih šuma od čega je Republika Hrvatska sudjelovala sa tri područja, u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica. Riječ je o 1.289,11 hektara bukove šume koja se u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit nalazi u Strogom rezervatu "Hajdučki i Rožanski kukovi" te 2.031,87 hektara šume na lokacijama Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik u Nacionalnom parku Paklenica. Iznimnost predloženih iskonskih bukovih šuma u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica temelji se na njihovoj izvornosti, geografskom položaju, starosti i veličini.

Ovaj upis na Popis svjetske baštine predstavlja treće proširenje. Prve su na Popis svjetske baštine „Iskonske bukove šume Karpata“ upisale Slovačka i Ukrajina još 2007. godine. Proširenje prekogranične serijske nominacije uslijedilo je 2010. godine upisom njemačkih drevnih bukovih šuma na Popis svjetske baštine uz preporuku Odbora za svjetsku baštinu da se upisanom prekograničnom dobru, s ciljem zaštite jedinstvenog šumskog ekosustava, pridruže ostale zemlje kako bi se dobio cjelovit prikaz ekoloških procesa sastojina bukovih šuma u različitim okolišnim uvjetima. Treće, odobreno proširenje rezultat je međunarodnog istraživačkog projekta koji je pokrenut 2012. godine pod vodstvom Austrije. Kroz projekt dobivena je lista od 126 područja značajnih iskonskih i drevnih bukovih šuma Europe od kojih je 63 odabrano za nominaciju. Uključivanjem 63 nova područja na Popis svjetske baštine dobivena je cjelovitost područja koje ima iznimnu univerzalnu vrijednost i dokaz je postglacijalnog širenja te prirodnog i nesmetanog razvoja ekosustava bukovih šuma Europe.

Sve države uključene u nominaciju pokazale su iznimnu posvećenost zajedničkoj suradnji i izražena je zajednička namjera za očuvanje i održivo upravljanje bukovim šumama.

Upis na Popis svjetske baštine potvrda je da se prirodnim ljepotama Hrvatske upravlja na najbolji mogući način s ciljem zaštite za buduće naraštaje i da je Hrvatska je po bioraznolikosti i prirodnim ljepotama među najbogatijim europskim državama.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Autor fotografije: Zlatko Marasović

Parkovi Hrvatske

National Geographic Hrvatska predstavlja nacionalne parkove i parkove prirode u Hrvatskoj - Reportaža o Nacionalnom parku Krka

UNDP-ov projekt PARCS u suradnji s National Geographic Hrvatska predstavlja svih devetnaest nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj kroz serijal tekstova.

U srpnju je objavljena priča o Nacionalnom parku Krki. Krška diva, rijeka Krka, omamljuje posjetitelja svojom čistoćom, bojom i slapovima među kojima je najposjećeniji onaj najduži - Skradinski buk. 

Snagu vode Krke čovjek je zarana iskoristio u službu preživljavanja. Zbog prirodnog pada od 242 metra i velikim količinama vode u slatkovodnom toku, Krka je bila idealna za izgradnju vodenica i mlinarski obrt. 

I danas su mlinice svjedočanstvo načina života uz Krku o čemu svjedoče ljudi koji pamte desetljeća odlaženja na mlinice s magarcem. 

Kanjon Krke pruža kolosalne poglede i doživljaj posjetitelju. Mnogi su vidikovci impozantnih pogleda, a nedavno uređeni s vidikovca Rogovo svaku riječ divljenja pretvara u zadivljeni muk. Kanjon "Među gredama" izložba je krške ljepote, a stijene se, grleći rijeku, u najčudesnijim vizurama propinju nad rijekom.

Autor fotografije: Mario Romulić

 

Image Banner Image Banner

Weather Weather

Nacionalni park Sjeverni Velebit

vedro

Temp Max: 30 °C  /  Min: 17 °C

Nacionalni park Brijuni

vedro

Temp Max: 29 °C  /  Min: 22 °C

Nacionalni park Risnjak

vedro

Temp Max: 29 °C  /  Min: 14 °C

Park prirode Učka

vedro

Temp Max: 29 °C  /  Min: 22 °C

Powered by OpenWeatherMap

Calendar Calendar

FAQ FAQ

Pojmovnik Pogledajte ostale pojmove

Direktiva o staništima

Direktiva o staništima usvojena je 1992. godine i svrha joj je osigurati očuvanje prirodnih staništa divlje faune i flore u Europi. Njome se uvode slične mjere zaštite europske flore i faune kao i ...

Pročitaj više»

Ekološka mreža

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biol...

Pročitaj više»

Ekosustav

Izraz „ekosustav“ sadrži dvije različite riječi, ekološki i sustav, a odnosi se na sve biotičke i abiotičke elemente i njihove međusobne interakcije u određenom prostoru bez obzira na to koliko je ...

Pročitaj više»

Endem

Endem je vrsta koja se pojavljuje na vrlo ograničenom geografskom području, primjerice na otoku ili na planinskom vrhu. U Direktivi o staništima to se uglavnom odnosi na vrste koje su ograničene na...

Pročitaj više»

Genetska raznolikost

Genetska raznolikost je sveukupnost gena svih živih organizama i njihova raznolikost između jedinki, populacija, vrsta i viših taksonomskih kategorija.

Izvor: web-stranica Državnog zavoda z...

Pročitaj više»