News News

Parkovi Hrvatske

Tjedan odmora vrijedan

U razdoblju od 16. do 25. listopada u sklopu projekta „Tjedan odmora vrijedan“, većina nacionalnih parkova i parkova prirode nudi popuste.

U sklopu zajedničkog projekta Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice „Tjedan odmora vrijedan“, u razdoblju od 16. do 25 listopada turističke usluge i doživljaji dostupni su po minimalno 50 posto povoljnijim cijenama. U projektu sudjeluju brojni nacionalni parkovi i parkovi prirode, a među kojima i NP Mljet koji obilježava 60. obljetnicu te NP plitvička jezera koji u ovoj godini obilježavaju 71. obljetnicu od proglašenja Plitvičkih jezera Nacionalnim parkom i 41. obljetnicu od upisa parka na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ostali parkovi koji sudjeluju su: Nacionalni park Krka, Nacionalni park Brijuni, Nacionalni park Risnjak, Nacionalni park Paklenica, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Park prirode Biokovo, Park prirode Kopački rit, Park prirode Lastovsko otočje, Park prirode Lonjsko polje, Park prirode Medvednica, Park prirode Papuk, Park prirode Telašćica, Park prirode Velebit, Park prirode Vransko jezero i Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Weather Weather

Powered by OpenWeatherMap

Calendar Calendar

Nije pronađen niti jedan događaj za odabrani datum.

FAQ FAQ

Pojmovnik Pogledajte ostale pojmove

Direktiva o staništima

Direktiva o staništima usvojena je 1992. godine i svrha joj je osigurati očuvanje prirodnih staništa divlje faune i flore u Europi. Njome se uvode slične mjere zaštite europske flore i faune kao i ...

Pročitaj više»

Ekološka mreža

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biol...

Pročitaj više»

Ekosustav

Izraz „ekosustav“ sadrži dvije različite riječi, ekološki i sustav, a odnosi se na sve biotičke i abiotičke elemente i njihove međusobne interakcije u određenom prostoru bez obzira na to koliko je ...

Pročitaj više»

Endem

Endem je vrsta koja se pojavljuje na vrlo ograničenom geografskom području, primjerice na otoku ili na planinskom vrhu. U Direktivi o staništima to se uglavnom odnosi na vrste koje su ograničene na...

Pročitaj više»

Genetska raznolikost

Genetska raznolikost je sveukupnost gena svih živih organizama i njihova raznolikost između jedinki, populacija, vrsta i viših taksonomskih kategorija.

Izvor: web-stranica Državnog zavoda z...

Pročitaj više»