Aktivnosti

Biciklizam

Vožnja Panonskim putem mira, Dunavskom rutom ili Ekostazom Baranja Greenways bit će pravi doživljaj Baranje biciklom. Sve su tri staze dio međunarodnih biciklističkih ruta i otvorene su cijele godine. Gotovo su u cijelosti asfaltirane i moguće je unajmiti bicikl. Staze su opuštajuće, označene i putem se sreću kvalitetni smještaji, restorani, prirodne i kulturne zanimljivosti.

Panonski put mira

Ova je staza dio međunarodne rute.

Preporučeni period godine za posjet: Tijekom cijele godine

Postoji li mogućnost iznajmljivanja bicikla: Da

Vrsta staze: 90% asfalt (nasip)

Dunavska ruta

Ova je staza dio međunarodne rute.

Preporučeni period godine za posjet: Tijekom cijele godine

Postoji li mogućnost iznajmljivanja bicikla: Da

Vrsta staze: 90% asfalt (nasip)

Ekostaza Baranja Greenways

Ova je staza dio međunarodne rute.

Preporučeni period godine za posjet: Tijekom cijele godine

Postoji li mogućnost iznajmljivanja bicikla: Da

Vrsta staze: 90% asfalt (nasip)

Ribolov

Na tri ribolovne lokacije, Čarna, Vemelj i Grabovačka jezera, moguć je ribolov uz dozvolu. U vrijeme rike jelena, od  1. rujna do 1. listopada, ribolov je na Vemelju dopušten isključivo u dogovoru s lovoovlaštenicima.

Čarna

Riječ je o vodotoku Čarna uz naselje Tikveš, do crpne stanice Tikveš.

Preporučeni period godine za posjet: Siječanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac

Da li aktivnost prilagođena za invalide: Ne

Vemelj

Vemeljski dunavac nalazi se neposredno uz crpnu stanicu Tikveš.

Preporučeni period godine za posjet: Siječanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac

Da li aktivnost prilagođena za invalide: Ne

Napomena: U vrijeme rike jelena, od 1. rujna do 1. listopada, ribolov je dopušten isključivo u dogovoru s lovoovlaštenicima.

Grabovačka jezera

Ribolovno područje čine tri jezera istočno od Grabovca.

Preporučeni period godine za posjet: Siječanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac

Da li aktivnost prilagođena za invalide: Ne

Dunav

Živi tok rijeke Dunav, od Kazuka nizvodno do ušća rijeke Drave.

Preporučeni period godine za posjet: Siječanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac

Da li aktivnost prilagođena za invalide: Ne

Napomene: Ribolov u živom toku rijeke Dunav može se obavljati samo iz čamca.

Podunavski kanali

Riječ je o kanalima koji se nalaze između naselja Podunavlje i naselja Kozjak, zapadno od ograde kojom je ograđeno lovno područje.

Preporučeni period godine za posjet: Siječanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac

Da li aktivnost prilagođena za invalide: Ne

Crpna stanica Zlatna greda

Riječ je o depresijama koje se nalaze neposredno uz crpnu stanicu Zlatna greda.

Preporučeni period godine za posjet: Siječanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac

Da li aktivnost prilagođena za invalide: Ne

Napomene: U vrijeme rike jelena, od 1. rujna do 1. listopada, ribolov je dopušten isključivo u dogovoru s lovoovlaštenicima.

Vožnja brodom ili čamcem

Autor: Hrvoje Domazetović
Na pristaništu Veliki Sakadaš čeka brod koji vodi u avanturu prolaska kroz poplavnu dolinu Dunava. Od Sakadaškog jezera brod vozi kanalom Čonakut do Hordovanja koji dijeli Kopačko jezero od Čonakuta. Kopačko jezero je najveće jezero, a na njemu u svako doba godine obitavaju velike kolonije različitih vrsta ptica poput divljih gusaka, pataka, kormorana, čaplji, čigri, galebova i vladara kopačkih šuma, orlova štekavaca.

Vožnja brodom

U vožnji brodom možete upoznati posebni ornitološki rezervat koji je sastavni dio PP Kopački rit. Na pristaništu Veliki Sakadaš na Sakadaškom jezeru čeka vas brod kojim započinje vožnja kroz posebni zoološki rezervat. Na brodu je već spreman stručni vodič s kojim ćete zajedno zaploviti kroz poplavnu dolinu Dunava.

Od Sakadaškog jezera brod vas vozi kanalom Čonakut do Hordovanja koji dijeli Kopačko jezero od Čonakuta. Kopačko je jezero najveće jezero u rezervatu, a na njemu u svako doba godine obitavaju velike kolonije različitih vrsta ptica poput divljih gusaka, pataka, kormorana, čaplji, čigri, galebova, a neizostavni su i vladari kopačkih šuma – orlovi štekavci. Prizore ptica prati njihov pjev koji para tišinu pitomog krajolika. Dolaskom do Hordovanja gdje je u krošnjama drveća smještena najveća kolonija kormorana u Hrvatskoj, moći ćete uživati u ovom prirodnom fenomenu.

Trajanje obilaska: 1h

Vožnja čamcem

Vožnja čamcem može biti na ruti koja je opisana u sklopu kategorije "vožnja brodom" ili, prema dogovoru s djelatnicima JU PP Kopački rit.

Trajanje obilaska: Minimalno 1 h (moguće i više sati)

Promatranje životinja

Autor: Hrvoje Domazetović
Kopački je rit raj za 300 vrsta ptica. Sušno razdoblje traje od kolovoza do veljače i u tom se periodu ptice nalaze na ribnjacima i živim tokovima rijeka. Ukupan broj vrsta najveći je tijekom proljetne i jesenske migracije, a potom ljeti. U jednom obilasku vidi se oko 70 posto vrsta koje obitavaju na određenom području pa se svaki dan može vidjeti čak šezdesetak vrsta ptica. 

Promatranje ptica

Kopački je rit uglavnom močvarno područje na kojem se mogu promatrati ptice močvarice. Moguće je promatrati više vrsta u jednom posjetu i to veći broj jedinki. Najatraktivnije ptice za promatranje su orlovi štekavci koji se ovdje mogu vidjeti u velikom broju, te velike kolonije kormorana i sivih čaplji u vrijeme gniježđenja.

Životinjske vrste koje se mogu vidjeti: Siva čaplja (Ardea cinerea), divlja patka (Anas plathyrhynchos), obični škanjac (Buteo buteo), siva vrana (Corvus corone cornix), veliki vranac (Phalacrocorax carbo), orao štekavac (Haliaeetus albicilla), crvenokljuni labud (Cygnus olor), velika bijela čaplja (Egretta alba), divlja guska (Anser anser).

Preporučeni period godine za posjet: Jesen (jesenska migracija) i proljeće (proljetna migracija, vrijeme gniježđenja).

Da li aktivnost prilagođena za invalide: Ne

Napomene: Potrebno je unaprijed najaviti dolazak.

Škole u prirodi

Zabavna učionica u prirodi, Ranger junior program i Vidrina igraonica već nazivom jamče veselje učenja o močvarnom staništu. Vožnja brodom, terenski rad, prikupljanje uzoraka, promatranje ptica živopisno su iskustvo koje ne traži ponavljanje zbog obnove znanja, već želje da se stečeno znanje produbljuje. 

Zabavna učionica u prirodi

Program obuhvaća vožnju brodom kroz posebni zoološki rezervat uz prezentaciju Parka, obilazak kompleksa dvoraca Tikveš i radionicu gdje se učenici upoznaju s prirodnim vrijednostima Kopačkog rita, najznačajnijim biljnim i životinjskim vrstama, kao i s osnovama zaštite prirode. Program uključuje edukativne igre i natjecanje po grupama.

Ciljana dobna skupina: Osnovna škola 

Dužina trajanja: 5 h

Prilagođeno za individualne ili grupne posjete: Za grupne posjete

Napomene: Program se organizira za grupe od minimalno 5 osoba do maksimalno 60 osoba po programu. Program traje oko 5 sati i provodi se uz vođenje stručnog edukatora. 

Ranger junior program

Program uključuje terenski rad – prikupljanje uzoraka vode u šumskom području Venecija, obilazak poučne staze Stari brijest, demonstraciju izrade herbarija, demonstraciju promatranja meteoroloških pojava, laboratorijski rad, anketu o usvojenim znanjima te primanje uvjerenja o stečenom znanju polaznika.

Ciljana dobna skupina: Osnovna škola 

Dužina trajanja: 5 h

Prilagođeno za individualne ili grupne posjete: Za grupne posjete

Napomene: Program se organizira za grupe od minimalno 5 osoba do maksimalno 60 osoba po programu. Program traje oko 5 sati i provodi se uz vođenje stručnog edukatora. 

Vidrina igraonica

Igraonica u prirodi namijenjena grupama djece do 7 godina. Minimalni broj djece u grupi: 25.

Ciljana dobna skupina: Predškolski uzrast

Dužina trajanja: 3 h

Prilagođeno za individualne ili grupne posjete: Za grupne posjete

Vođene ture

Autor: Hrvoje Domazetović
Od ožujka do studenog moguće je krenuti Putem dabrova ili Panoramom Kopačkog rita. Izleti uključuju vožnju čamcima, obilazak kompleksa dvoraca Tikveš i razgledavanje poplavnog područja, a vodiči će dati odgovor na svako znatiželjno propitkivanje posjetitelja. 

Stazama Kopačkog rita

Izlet obuhvaća kopneni obilazak uz vođenje stručnog vodiča po raznim dijelovima Parka prirode.
Dužina trajanja aktivnosti: 3 h

Fotosafari program

Program se provodi uz pratnju stručnog vodiča uz prethodnu najavu.
Dužina trajanja aktivnosti: 6 h

Program promatranja ptica

Program se provodi uz pratnju stručnog vodiča uz prethodnu najavu.
Dužina trajanja aktivnosti: 6 h

Velika dunavska tura

Izlet kanuima od jezera Sakadaš preko Hulovskog kanala i Dunavom do mjesta Aljmaš. Izlet uključuje ručak u restoranu u Aljmašu. Organiziran je prijevoz korisnika programa iz Aljmaša do početne postaje.
Dužina trajanja aktivnosti: 7 h

Linjov tura

Izlet kanuima kroz posebni zoološki rezervat kanalom Linjov do jezera Sakadaš.
Dužina trajanja aktivnosti: 2 h

Čonakut tura

Izlet kanuima kroz posebni zoološki rezervat od jezera Sakadaš do Kopačkog jezera kanalom Čonakut.
U cijenu je uključen lunch-paket za svaku osobu. Program je namijenjen osobama u boljoj fizičkoj kondiciji. 

Kormoran kružna tura

Izlet kanuima kroz posebni zoološki rezervat po jezeru Sakadaš.
Dužina trajanja aktivnosti: 1 h

Vodozemac

Kombinirani izlet vodenim i kopnenim putevima Parka uključuje:

- osnovnu ulaznicu za Park prirode 
- panoramsko razgledavanje posebnog zoološkog rezervata brodom uz stručnog vodiča u trajanju od sat vremena
- kopneni obilazak odabrane lokacije Parka uz vodiča 
- posjet kompleksu dvoraca Tikveš (za grupe je uključen i vodič) koji je udaljen 12 km od prijemnog centra.

Dužina trajanja aktivnosti: 4 h

Put dabrova

U izlet je uključeno:

- osnovna ulaznica za Park prirode, 
- razgledavanje posebnog zooološkog rezervata čamcem ustanove uz pratnju stručnog vodiča/voditelja čamca, uz mogućnost razgledavanja vodenih putova poplavnog područja, 
- posjet kompleksu dvoraca Tikveš, koji je udaljen 12 km od prijemnog centra (do kompleksa se dolazi vlastitim prijevoznim sredstvom) 

Dužina trajanja aktivnosti: 1 h

Preporučeni period godine za posjet: Program se provodi od ožujka do studenog (ili ovisno o vremenskim uvjetima). 

Panorama Kopačkog rita

U izlet je uključeno:

- osnovna ulaznica za Park prirode
- panoramsko razgledavanje posebnog zoološkog rezervata brodom uz stručnog vodiča u trajanju od sat vremena
- posjet kompleksu dvoraca Tikveš (za grupe uključen i vodič) koji je udaljen 12 km od prijemnog centra (do kompleksa se dolazi vlastitim prijevoznim sredstvom). 

Dužina trajanja aktivnosti: 3 h

Preporučeni period godine za posjet: Program se provodi od ožujka do studenog (ili ovisno o vremenskim uvjetima). 

Ugostiteljstvo i smještaj

Smještajni kapaciteti nalaze se nadomak Parka, te kvalitetom, ali i ambijentom tradicionalnih domaćinstava i seoskih gospodarstava, upotpunjuju u punom skladu doživljaj Baranje. Gastronomsku ponudu čine lokalni specijaliteti tako da će se Baranja dugo pamtiti i okusima.

Cafe bar - Lopoč

Nalazi se u sklopu prijemnog centra Kopačkog rita.

Kontakt:

Danijel Wendling

00385 (0)91 534 2335

Restoran - Kormoran

Nalazi se na području Parka prirode Kopački rit u Podunavlju.

Kontakt:

Mirko Bilokapić

00385 (0)99 233 7674

Restoran - Tikveš

Nalazi se u Parku prirode Kopački rit u kompleksu dvoraca Tikveš.

Kontakt:

00385 (0)99 278 1078

Restoran - Didin konak

Nalazi se u neposrednoj blizini prijemnog centra Parka prirode Kopački rit u selu Kopačevo.

Kontakt:

00385 (0)91 782 0003

Restoran - Zelena žaba

Nalazi se u selu Kopačevo u blizini Parka prirode Kopački rit.

Kontakt:

00385 (0)31 752 212 

Restoran - Citadela

Nalazi se u selu Vardarac u blizini Parka prirode Kopački rit.

Kontakt:

Silard Lazar

00385 (0)91 504 4267

Eko gospodarstvo - Orlov put

Nalazi se u blizini Parka prirode Kopački rit.

Kontakt:

Goran Gusak

00385 (0)91 225 5886

Restoran - Darocz

Nalazi se u selu Vardarac u blizini Parka prirode Kopački rit.

Kontakt:

00385 (0)31 753 113

Restoran - Kod Varge

Nalazi se u selu Bilje u blizini Parka prirode Kopački rit.

Kontakt:

00385 (0)31 750 031

Poučne staze

Autor: D. Degmečić
Tri staze ponajbolji su put upoznavanja s iznimnim ekosustavom močvarnog staništa i kulturno-povijesnom baštinom područja. Na stazama postoje teleskopi koji omogućuju pomno promatranje živopisnog svijeta Kopačkog rita. Panoramski pogledi na poplavne doline vrlo su dojmljivi, a staze su otvorene tijekom cijele godine. 

Šetnica bijelog lopoča

Od prijemnog centra put vas vodi poučnom stazom do Sakadaškog jezera. Na poučnoj su stazi postavljene ploče sa slikama i opisima biljaka, životinja i karakteristikama močvarnog staništa. Ove poučne ploče opisuju ekosustav koji pred vama stoji u punom sjaju. Iza vidika tršćaka, vrbovih šuma i vodenih biljnih zajednica Malog Sakadaša nazire se pitomo selo Kopačevo.

Ispred Sakadaškog jezera, na nasipu, postavljeni su teleskopi uz čiju se pomoć još bolje vidi šarenilo ptičjih i biljnih vrsta. Poučna staza vodi dalje nasipom prema mjestu Podunavlje. Otuda se pogled širi daleko po prostranstvu poplavne doline.

Dužina staze: 2,6 km

Trajanje obilaska: 1 h

Preporučeni period godine za posjet: Tijekom cijele godine

Individualni ili grupni posjeti: Individualni i grupni posjeti

Vrsta staze: Drvena šetnica, prirodna staza

Stari brijest

Od kompleksa dvoraca Tikveš vodi put prema poučnoj stazi Stari brijest. Na stazi su postavljene edukativne ploče s opisom biljaka i životinja koja se mogu vidjeti tijekom šetnje. Dodatno su postavljene i ploče koje opisuju razne zanimljivosti, npr. Kako se određuje starost drveta ili Šumski plodovi i njihova ljekovita svojstva.

Staza vodi uz rub šume prema unutrašnjosti, a centralni dio čini prekrasan brijest koji se smatra najstarijim na području Parka pa i šire, po kojem je poučna staza i dobila ime.

Dužina staze: 2 km

Trajanje obilaska: 1 – 1,5 h

Preporučeni period godine za posjet: Tijekom cijele godine

Individualni ili grupni posjeti: Individualni i grupni posjeti

Vrsta staze: Šumski put

Veliki Sakadaš

Staza vodi od pristaništa do kraja jednog dijela nasipa gdje je skretanje za restoran Kormoran i prema Podunavskim kanalima. Povišeni dio nasipa, koji čini samu stazu, pruža savršen panoramski pogled na ribnjake s lijeve strane i na posebni zoološki rezervat s desne strane.

Tijekom šetnje postoji velika mogućnost da se vidi bezbroj različitih vrsta ptica i drugih životinja.

Dužina staze: 2

Trajanje obilaska: 1 – 1,5 h

Preporučeni period godine za posjet: Tijekom cijele godine

Individualni ili grupni posjeti: Individualni i grupni posjeti

Atrakcije

Kompleks dvoraca Tikveš

U srcu Baranje obuhvaćen Parkom prirode Kopački rit, smjestio se romantičarski arhitektonski sklop ladanjske arhitekture – kompleks dvoraca Tikveš. To je prostor šuma i perivoja unutar kojega su smješteni rezidencijalni objekti: novi dvorac s aneksom, stari dvorac, mali sakralni objekt (kapelica Papinog blagoslova), te prateći objekti s restoranom.

Sam kompleks datira iz 19. stoljeća, a izgradili su ga članovi teschenske loze obitelji Habsburg.

Tijekom povijesti, a i danas, ovo je svjetski poznato lovačko središte koje su rado posjećivali brojni državnici i slavne osobe.

U objektu bioekološke stanice u ponudi je smještaj za višednevne boravke posjetitelja i mogućnost korištenja multimedijalne dvorane kapaciteta 80 mjesta. Ovdje se također nalazi novootvoreni prijemni centar s izložbom i suvenirnicom.

Šetnica bijelog lopoča

Nova šetnica kroz ovo jedinstveno zaštićeno područje duga je ukupno 2550 m. Šetnica povezuje prijemni centar i pristanište brodova preko jezera Mali Sakadaš. Posjetitelji tijekom šetnje mogu doživjeti Kopački rit u malom, uživati u bogatoj ritskoj vegetaciji, trski, šašu te mnoštvu lopoča i vrbe.

Osluškujući pjev ptica, mogu doživjeti relaksaciju kakvu pruža samo netaknuta priroda. Izgledom šetnica uvelike podsjeća na turski most koji je u 16. stoljeću povezivao Osijek i Dardu. Stanovnici ovog područja stoljećima su na ovaj način premošćivali močvarna područja.

Napomene

Otvoreno i dostupno tijekom cijelog dana.

Multimedijalna izložba u prijemnom centru

U interpretacijskom centru za prirodu nudi se niz interaktivnih izložaka u kojima najviše uživaju djeca, ali i odrasli koji se nisu zaboravili igrati i učiti. Jedan od mnogobrojnih izložaka je Plavljenje, multimedijalna projekcija koju se pokreće pomoću senzora, i koja projicira plavljenje u području Kopačkoga rita. Izložak u obliku jajeta, Crna roda, priča nam o važnosti ove ugrožene vrste i pruža nam animirani prikaz migracije vrste.

Jedan od omiljenih izložaka interpretacijskog centra je Jelen, iz čijih se slušalica prolama rika jelena. Tu je i Orao štekavac, simbol parka, s čijim rasponom krila pomoću siluete na zidu možemo usporediti raspon svojih raširenih ruku, te tako dobiti živu predodžbu o veličini i snazi ove ptice. Ovdje se nalazi i mnogo drugih izložaka preko kojih se može saznati još mnogo toga o flori i fauni Kopačkog rita i dobiti uvid sve u ono što Park može ponuditi tijekom obilaska.

Napomene

Otvoreno svaki dan od 9 do 17 h.

Ladanjska vila

Ladanjska vila podignuta je u 19. stoljeću. Najvjerojatnije ju je dao izgraditi nadvojvoda Friedrich Habsburški. Jedno je vrijeme ovdje živjela služinčad, a kasnije u Titovo vrijeme gosti. Aleksandar Karađorđević je, govori legenda, ondje dao zatočiti Đorđa, svojeg navodno ludog brata, osiguravši sebi na taj način prijestolje.

Iznad vrata ljetnikovca stoji datum iz 1926. godine. No, to nije godina useljenja, već crta uz godinu označava najviši vodostaj te poplavne godine.

Objekt je građen na blago povišenom terenu, od pečene opeke s drvenom konstrukcijom od hrasta.

Novi dvorac

Centralni rezidencijalni objekt u sklopu kompleksa dvoraca Tikveš izgrađen je u drugoj polovici 19. stoljeća u duhu romantičarskog historicizma. Dvorac je smješten na centralnoj poziciji u odnosu na cijeli kompleks, kao samostojeća građevina. Temelji su od zidane opeke, kao i svi nosivi i pregradni zidovi. Sva su pročelja obrađena fasadnom opekom koja je naknadno obojana crvenom fasadnom bojom. Uglovi zgrade, te nadvoji prozora i vrata naglašeni su žbukom u imitaciji grubo klesanog kamena. Dvorac se, po etažama, sastoji od podruma, prizemlja, prvoga kata i tavana.

Uočivši njegov položaj, ljepotu i mogućnosti, vrlo ga je često za odmor i lov koristio jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito, te je u širem kraju danas poznat kao Titov dvorac. Legende govore kako su Titove lovačke pothvate potpomagali iz okolnih sela nagoneći divljač pred njega. Tito je ondje ugostio mnoge državnike i zvijezde: od iranskog šaha, nepalskog kralja i  Nikite Hruščova pa do Sophie Loren.

Pristanište Veliki Sakadaš

Pristanište Veliki Sakadaš nije samo mjesto na kojem se posjetitelji ukrcavaju na turističke brodove, čamce ili kanue, nego je i omiljeno mjesto za odmor i opuštanje uz drvene klupe i odmorišta, s kojega posjetitelji mogu uživati u pogledu na prostrano jezero Sakadaš gdje uvijek ima nekoliko različitih vrsta ptica poput kormorana, sivih čaplji, gnjuraca, divljih pataka, gakova ili štekavaca.

Ovisno o vodostaju, nerijetko se uz samu obalu pobliže mogu vidjeti i proučavati riječne školjke, rakovi, žabe ili jata riba u samom plićaku. Samo jezero nastalo je prilikom velike poplave 1926. godine kada se urušio obližnji nasip i time je postalo najdublje jezero unutar posebnog zoološkog rezervata do danas. Tijekom povijesti to je mjesto predstavljalo početak radnog dana tradicionalnih ribara koji bi u svojim drvenim čamcima (čiklovima) kretali u nove izazove svakoga dana, dok je danas mjesto gdje počinju avanture raznim plovilima u uzbudljive i nepoznate dijelove jedinstvenog ritskog ekosustava.

Suvara – mlin na konjski pogon

Na samom ulazu u Park prirode Kopački rit nalazi se etnografski objekt karakterističan za ove krajeve u 19. stoljeću. Budući da ovo područje nije bilo pogodno za rad vodenica, a za vjetrenjače nije bilo dovoljno jakog vjetra, počeli su nicati funkcionalniji mlinovi na suhi ili konjski pogon – suvare. Uvriježeno je mišljenje kako su suvare izum ravnice.

Zgrada je kružnog oblika, relativno niska, a sastoji se od tri dijela: mlinskog i pogonskog prostora te mlinareva stana. Krov je u obliku kupole i stoji na zidanim „stupovima“. Uređaj za mljevenje sastoji se od ogromnog točka odnosno kola, koji je najvažniji dio suvare, a pokretali su ga konji. U kolu je moglo biti upregnuto najviše dvanaest konja.

U prošlosti su u suvari seljaci mljeli žitarice i papriku, a rjeđe papar i cimet. Osim toga, suvare su koristile i za cijeđenje ulja iz suncokreta i uljane repice te gnječenje pivskog kvasca. Suvare su za jedan sat mogle samljeti tridesetak kilograma pšenice.

Od predgrađa Beča do podnožja Karpata, konji, magarci i volovi mljeli su žito u 50 000 suvara, dok jedini izvorni mlin na suhi pogon postoji danas u mjestu Otok, izgrađen još davne 1834. godine.

Početak 19. stoljeća kraj je ere mlinova na zaprežni pogon koji nisu mogli izdržati konkurenciju parnih mlinova.

Poučna staza Stari brijest

Ukupna duljina staze iznosi oko 2500 metara, a nalazi se u blizini kompleksa dvoraca Tikveš. Ime je dobila po brijestu koji se može vidjeti prilikom obilaska staze, a čija je starost procijenjena na oko 300 godina. Vjeruje se kako je niknuo još za vrijeme prvog vlasnika oranica, livada, pašnjaka i šuma ovih krajeva, Eugena Franje Savojskog (1699. godine). Pored ovog brijesta šetali su još Marija Christina Habsburg (kći Marije Tereze) te njezin suprug Albert Sasko-teschenski (1781.)

Prema podacima Hrvatskih šuma brijest je visok 30-ak metara s promjerom debla oko 240 centimetara. Ovo listopadno drvo karakterizira široka gusta i razgranata piramidalna krošnja. Tamna sivosmeđa kora uzdužno je duboko ispucala u četvrtaste i mnogokutne ljuske s bogatim vlaknima. Listovi su tamnozeleni, imaju asimetrične peteljke i nazubljene rubove.

Bolest brijestova identificirana početkom 20.stoljeća u Nizozemskoj odnijela je mnoge stogodišnje brijestove, pa se brijest u Europi inače smatra gotovo izumrlom vrstom.

Park prirode Kopački rit

O parku Virtualna šetnja Istraži park Servisne informacije Novosti