Nije pronađen niti jedan događaj za odabrani datum.
Najave
23.05.2016.
Nacionalni park Plitvička jezera

Predavanje za grupu studenata University of Georgia iz Sjedinjenih Američkih Država

Povodom Europskog dana parkova održat će se predavanje za grupu studenata University of Georgia iz Sjedinjenih Američkih Država koji u okviru svojih stručnih programa već 11 godina dolaze u posjet Nacionalnom parku Plitvička jezera.
Predavanje će obuhvatiti informacije o Nacionalnom parku Plitvička jezera s naglaskom na bioraznolikost Parka i monitoring kvalitete vode uz posjet laboratoriju u Znanstveno-stručnom centru „Dr. Ivo Pevalek“, a nakon toga slijedi i stručno vođenje gdje će se studenti University of Georgia upoznati sa znamenitostima Plitvičkih jezera.
Najave
23.05.2016.
Nacionalni park Plitvička jezera

Druženje s učenicima Osnovne škole „Anž Frankopan“ iz Kosinja

U povodu Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode NP Plitvička jezera organizira druženje s učenicima Osnovne škole „Anž Frankopan“ iz Kosinja.
Suradnja škole koja broji svega 28 učenika s Parkom započet će zajedničkim obilježavanjem tog dana. U sklopu druženja s djelatnicima Parka (biolozi, šumari, geolozi...) učenicima će taj dan biti organizirano predavanje o važnosti obilježavanja navedenih dana i bioraznolikosti Parka te radionica na tu tematiku. Upoznati će se radom Znanstveno-stručnog centra „Dr. Ivo Pevalek“, prezentirat će im se rad laboratorija, a potom slijedi i obilazak Parka uz stručno vođenje.
Najave
23.05.2016.
Nacionalni park Plitvička jezera

Planinarske staze Nacionalnog parka Plitvička jezera

Predstavljanje redizajniranog letka Planinarske staze Nacionalnog parka Plitvička jezera

U tjednu od 21. do 29. svibnja, posjetiteljima NP Plitvička jezera bit će predstavljen redizajnirani letak Planinarske staze Nacionalnog parka Plitvička jezera (Hiking trails of Plitvička jezera National Park) s naglaskom na važnost šuma – najvećeg ekološkog sustava NP Plitvička jezera.

Vijesti
19.02.2016.
Nacionalni park Plitvička jezera

Sudionici radionice u sklopu projekta ESENIAS-TOOLS u posjeti i razmjeni iskustava u vezi s problematikom stranih slatkovodnih vrsta

Projekt ESENIAS-TOOLS (East and South European Network for Invasive Alien Species – A tool to support the management of alien species in Bulgaria) vodi Institut za istraživanje bioraznolikosti i ekosustava, Bugarske akademije znanosti (IBER-BAS), a financira ga Norveška agencija za okoliš u sklopu Biodiversity and Ecosystem Services, EEA Grants, Bulgaria (BG03).

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, kao hrvatski projektni partner, organizirala je radionicu o stranim slatkovodnim vrstama koja se održavala od 25. do 27. studenog 2015. godine. Cilj ovog projekta bio je izraditi popise stranih vrsta i njihove distribucije na području obuhvata ESENIAS-a, odnosno onih članica ove mreže koje su partneri na projektu.

Sudionici radionice bili su stručnjaci za slatkovodne strane vrste iz Turske, Bugarske, Rumunjske, Srbije, Slovenije, Italije i Hrvatske. Uz dva dana sastanka koji su održani u Zagrebu (25. i 26. studenoga), 27. studenoga organiziran je posjet Nacionalnom parku Plitvička jezera sa željom da se predstave i rasprave mogućnosti, izazovi i problemi upravljanja stranim slatkovodnim vrstama u zaštićenom području. Strana vrsta je vrsta koja prirodno nije obitavala u određenom ekosustavu nekoga područja, nego je u njega dospjela namjernim ili nenamjernim unošenjem.

Nacionalni park Plitvička jezera suočen je s problemom stranih vrsta kao što su klen (Leuciscus cephalus), crvenperka (Scardinius erythrophthalmus), kalifornijska ili dužičasta pastrva (Oncorhynchus mykiss) i štuka (Esox lucius) čijem širenju pogoduju eutrofikacijski procesi. Očuvanje autohtone potočne pastrve (Salmo trutta) i uklanjanje stranih vrsta riba jedan je od velikih problema i izazova upravljanja Parkom.

Razmjena iskustava sa stručnjacima za slatkovodne vrste bila je od obostrane koristi i poticajna za nastavak suradnje. Suradnja i podizanje svijesti o problematici invazivnih slatkovodnih vrsta, rano otkrivanje putova ulaska i prisutnosti potencijalno invazivne strane vrste u ekosustavu uz hitne mjere kontrole širenja i uklanjanja najčešće su jedine učinkovite mjere borbe protiv širenja takvih vrsta.
Vijesti
19.02.2016.
Nacionalni park Plitvička jezera

Radionica „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta – monitoring vidre (Lutra lutra) u alpinskoj i mediteranskoj biogeografskoj regiji Hrvatske“

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode organizirala je radionicu „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta – monitoring vidre (Lutra lutra) u alpinskoj i mediteranskoj biogeografskoj regiji Hrvatske“, u okviru Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode i Trening plana projekta NIP (Projekta integracije u EU Natura 2000).

Radionica je održana u Znanstveno-stručnom centru „Dr. Ivo Pevalek“, u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Program radionice sastojao se od upoznavanja vidre – obilježja i ekologija vrste, upoznavanja metodologije monitoringa vidre s praktičnim primjerima i terenskog dijela (prezentacija metodologije vidre, edukacija prepoznavanja tragova prisutnosti vidre i način bilježenja podataka). Dr. sc. Mišel Jelić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb), autor Priručnika za inventarizaciju i praćenje stanja vidre, održao je predavanja i vodio terenski dio.

Radionici su prisustvovali predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz Zagreba, predstavnici službi (čuvari prirode i stručna služba) Nacionalnog parka Krka, Nacionalnog parka Plitvička jezera, Parka prirode Velebit, Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije, Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije i predstavnici udruge Lička ekološka akcija.

Vidra je prema IUCN (The World Conservation Union) kriterijima globalno gotovo ugrožena vrsta (NT – Near Threatened), dok u Hrvatskoj ima status nedovoljno poznate (DD – Data Deficient), vjerojatno ugrožene vrste. Prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013) vidra je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj.

Vidra je poluvodena (semiakvatična) životinja iz porodice kuna (Mustelidae) koja se prepoznaje po dugom vitkom tijelu, kratkim nogama te dugom, jednolično koničnom repu. Pri elegantnom plivanju ostavlja za sobom val u obliku slova U. Staništa vidre primarno su slatke vode, ali se može naći i na morskim obalama te u estuarijima. Živi u gotovo svim tipovima površinskih kopnenih voda i močvarnih staništa.

U prehrani vidre prevladavaju ribe, ali znatan udio imaju rakovi i vodozemci. Aktivna je uglavnom noću. Živi samotnjački osim u vrijeme parenja koje može biti u bilo koje doba godine. Koti 1–5 mladih (najčešće 2). Glavni uzroci ugroženosti vidre su: onečišćenje voda, fragmentacija i gubitak staništa kroz kanaliziranje rijeka, uklanjanje obalne vegetacije, gradnja brana, isušivanje močvarnih staništa, stradavanje vidre u ribarskim alatima i na prometnicama te nezakoniti lov.

Svrha radionice bila je da sudionici steknu potrebno znanje i iskustvo kako bi se samostalno mogli uključiti u provedbu monitoringa ove ugrožene vrste na područjima u nadležnosti ustanova u kojima su zaposleni.
Najave
19.02.2016.
Nacionalni park Plitvička jezera

Plitvički maraton – međunarodna sportska priredba

U listopadu 1981. godine u organizaciji Nacionalnog parka Plitvička jezera, a pod pokroviteljstvom revije Vikend na Plitvičkim jezerima, održan je prvi Plitvički maraton. Te godine trčalo se na stazama dužine 12,5 i 24,5 kilometara, a sudjelovalo je 165 trkača.

Nakon toga mijenjale su se dužine staza, ali i broj sudionika koji je rastao iz godine u godinu. Već na drugom maratonu pojavili su se i neki strani trkači, tako da je maraton dobio međunarodni karakter na zadovoljstvo organizatora, ali i domaćih trkača koji su tako dobili priliku odmjeriti snage s trkačima iz susjednih zemalja na vrlo teškoj, ali prekrasnoj plitvičkoj stazi. Puna dužina maratona (42 195 m) trčala se na trećem Plitvičkom maratonu.

Plitvički maraton održava se prvog vikenda (nedjelje) u mjesecu lipnju, te posljednjih godina broji preko 2000 natjecatelja. Duljina staze iznosi 42 195 m, dok je polumaraton duljine 21 097 m, a utrka građana trči se na 5000 m. Posebnost Plitvičkog maratona svakako je i obiteljski maraton, tradicionalno obiteljsko natjecanje troje trkača, pri čemu po jedan član obitelji treba nastupiti u svakoj od tri utrke (maraton, polumaraton, utrka na 5 km). Poredak obitelji određuje se zbrajanjem vremena sva tri natjecatelja prijavljena za jednu obiteljsku ekipu.

„Manifestacija sporta, rekreacije i zdravog života“, kako NP Plitvička jezera naziva Plitvički maraton, obilježava treću dekadu postojanja. Sudionici ove veličanstvene utrke odavno su dionicu nazvali „najljepšom i najtežom stazom na svijetu“, ali se svi slažu u jednome: tko nije trčao Plitvički maraton, taj ne zna kako je družiti se s trkačima iz gotovo cijeloga svijeta u okruženju kakvo je teško naći bilo gdje drugdje.

Nacionalni park Plitvička jezera

O parku Virtualna šetnja Istraži park Servisne informacije Novosti