News News

Parkovi Hrvatske

Volontiraj u Parkovima Hrvatske

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera.

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera.

Zašto se traže volonteri? Parkovi Hrvatske zauzimaju 515.093 ha površine kopna i mora i sadržavaju iznimno biološko, geološko, krajobrazno i kulturno bogatstvo. Zbog velike površine zaštićenih područja i brojnih ljudskih pritisaka očuvanje ove raznolikosti predstavlja veliki izazov. Budući da javne ustanove koje upravljaju ovim područjima imaju ograničene kapacitete svaki doprinos volontera je dragocjen. Volonteri omogućavaju obavljanje veće količine posla u kraćem vremenu, donose nove ideje, energiju i predanost poslu te unose drugačiju perspektivu upravljanju zaštićenim područjima. Želja nam je da volonterima pružimo priliku za istinski doprinos zaštiti prirode i održivom razvoju lokalnih zajednica. Volonteri su ambasadori Parkova Hrvatske i promocije svijesti o važnosti zaštićenih područja u očuvanju prirode.

Weather Weather

Powered by OpenWeatherMap

Calendar Calendar

FAQ FAQ

Pojmovnik Pogledajte ostale pojmove

Direktiva o staništima

Direktiva o staništima usvojena je 1992. godine i svrha joj je osigurati očuvanje prirodnih staništa divlje faune i flore u Europi. Njome se uvode slične mjere zaštite europske flore i faune kao i ...

Pročitaj više»

Ekološka mreža

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biol...

Pročitaj više»

Ekosustav

Izraz „ekosustav“ sadrži dvije različite riječi, ekološki i sustav, a odnosi se na sve biotičke i abiotičke elemente i njihove međusobne interakcije u određenom prostoru bez obzira na to koliko je ...

Pročitaj više»

Endem

Endem je vrsta koja se pojavljuje na vrlo ograničenom geografskom području, primjerice na otoku ili na planinskom vrhu. U Direktivi o staništima to se uglavnom odnosi na vrste koje su ograničene na...

Pročitaj više»

Genetska raznolikost

Genetska raznolikost je sveukupnost gena svih živih organizama i njihova raznolikost između jedinki, populacija, vrsta i viših taksonomskih kategorija.

Izvor: web-stranica Državnog zavoda z...

Pročitaj više»