U cilju otklanjanja glavnih prepreka učinkovitom upravljanju nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Republici Hrvatskoj, aktivnosti PARCS projekta podijeljene su u dvije komponente.

 

1. komponenta: Reforma institucionalnog okvira s ciljem jačanja djelotvornosti upravljanja nacionalnim zaštićenim područjima

 

Kroz ovu komponentu pružit će se potpora Ministarstvu u: a) provedbi kratkoročnih aktivnosti i projekata usmjerenih na poboljšanje postojećeg institucionalnog okvira, te b) procjeni izvedivosti uspostave jedinstvene parkovne agencije koja bi obuhvatila upravljanje svim nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

 

Resursi PARCS projekta usmjerit će se na četiri ključna područja pružanja potpore:

1.1. Razvoj jedinstvenog nacionalnog okvira planiranja za sustav zaštićenih područja koji uključuje izradu:

 • srednjoročnog strateškog plana razvoja zaštićenih područja
 • srednjoročnog financijskog plana
 • skupa operativnih procedura i smjernica za zaštićena područja.

 

1.2. Poboljšanje kapaciteta financijskog upravljanja za sustav zaštićenih područja kroz:

 • jačanje postojećih kapaciteta i mehanizama upravljanja proračunom
 • poboljšanje financijskih kontrola
 • poboljšanje procesa upravljanja i jasne podjele odgovornosti.

 

1.3. Ocjena izvedivosti uspostave Parkovnog centra za zajedničke usluge (PC):

 • detaljna analiza izvedivosti uspostave nove pravne osobe sa zadatkom centraliziranog pružanja usluga tehničke i profesionalne podrške nacionalnim zaštićenim područjima u pojedinim područjima djelovanja, poput marketinga, pravnih usluga ili sl.

 

1.4. Ocjena izvedivosti uspostave jedinstvene javne ustanove za upravljanje sustavom zaštićenih područja koja uključuje:

 • detaljnu analizu troškova i koristi spajanja devetnaest javnih ustanova u jedinstvenu javnu ustanovu za upravljanje svim nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Republici Hrvatskoj.

 

2. komponenta: Poboljšanje financijske održivosti sustava zaštićenih područja

 

Druga komponenta obuhvaća provedbu niza aktivnosti i projekata usmjerenih na poboljšanje financijske održivosti pojedinih zaštićenih područja kao što su: a) poboljšanje sustava naplate ulaznica, b) projekti diversifikacije i razvoja novih turističkih i rekreativnih proizvoda i usluga u zaštićenim područjima s ciljem povećanja broja posjetitelja i trajanja njihova boravka, c) projekti poboljšanja standarda pružanja usluga i poboljšanja ekonomske učinkovitosti postojećih turističkih proizvoda i usluga u zaštićenim područjima, te d) projekti rekonstrukcije i opremanja postojećih zgrada u zaštićenim područjima energetski učinkovitom opremom i tehnologijama kako bi se smanjili negativan utjecaj na okoliš i visoki troškovi opskrbe energijom i vodom.

 

Ključna područja ove komponente su aktivnosti usmjerene na:

2.1. Smanjenje transakcijskih troškova naplate/izdavanja ulaznica kroz razvoj i implementaciju:

 • uspostave elektronskog sustava naplate ulaznica
 • sustava prikupljanja naknada za sidrenje.

 

2.2. Razvoj novih te širenje i povezivanje postojećih razdvojenih turističkih i rekreativnih proizvoda i usluga u zaštićenim područjima:

 • uspostava hranilišta za supove i programa promatranja ptica u PP Učka
 • razvoj i uređenje kružne ture u dolini rijeke Kupe u NP Risnjak
 • uspostava kamp-odmorišta u PP Papuk
 • sufinanciranje nabave električnih brodova za NP Mljet, PP Vransko jezero i PP Kopački rit
 • elektrifikacija područja važnih za prihvat posjetitelja u PP Biokovo i PP Kopački rit.

 

2.3. Poboljšanje produktivnosti i učinkovitosti unutar zaštićenih područja kroz:

 • razvoj mehanizama za jačanje standarda pružanja usluga te projekte poboljšanja ekonomske učinkovitosti postojećih turističkih proizvoda i usluga, s prostornim fokusom na tri parka koji generiraju visoke prihode – NP Plitvička jezera, NP Brijuni i NP Krka
 • primjenu energetski učinkovite opreme i tehnologije u građevinama unutar zaštićenih područja, s prostornim fokusom na NP Risnjak i PP Papuk, a s ciljem smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i visokih troškova opskrbe energijom.
O nama O projektu Aktivnosti projekta Publikacije Kontakti