Aktivnosti

Planinarenje

Autor: Aleksandar Gospić

Dinara je svakako najprepoznatljivija po planinarenju. Za razliku od drugih europskih vrhunaca, najviši vrh Hrvatske Sinjal (1831 m) razmjerno je lako dostupan. Hrvatski su planinari nedugo poslije oslobođenja Dinare u Domovinskom ratu pokrenuli pohod na vrh koji je do danas postao već tradicionalan. Također tu se nalazi i mnogo planinarskih putova, a planinarima su za noćenje na raspolaganju i planinarske kuće te planinarska skloništa.

Na području Parka prirode Dinara postoji više od 10 planinarskih vrhova viših od 1500 m nadmorske visine što svakako doprinosi motivaciji za posjećivanje. Najviši vrh Dinare ujedno je i najviši vrh „Bijele staze“, linije koja prati prirodni tok, povezujući najviše vrhove Dinarida od Slovenije pa preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore do Albanije.

Atrakcije

Rumin

Autor: JU More i krš
Potok Rumin drugi je po veličini pritok rijeke Cetine, u blizini mjesta Hrvace. Obuhvaća izvore Veliki i Mali Rumin s okolnim prostorom. Manji izvor ljeti presušuje dok veći koji izvire ispod klisure Greda ostaje aktivan cijele godine.

Krka - gornji tok

Autor: Arhiva JU ŠKŽ
Područje obuhvaća rijeku Krku od njenog izvora kod slapa Krčić (Topoljski buk) do podnožja Skradinskog buka, s priobalnim pojasom od 100 m, odnosno u kanjonskom dijelu do njegovog grebena.

Izvor Krke sastoji se od tri stalna izvora: Glavnog izvora, Malog izvora i Trećeg izvora. Glavni izvor nalazi se u špilji na 224 m nadmorske visine, a Treći izvor i Mali izvor na lijevoj obali Krke, 50 i 150 m nizvodno od slapa. Gornji tok Krke odlikuje se iznimnom krajobraznom i biološkom vrijednošću kao i geomorfološkim osobitostima – kanjonom, sedrenim barijerama i slapovima.

Vrela rijeke Cetine

Autor: Iva Antolić
Područje obuhvaća tri najveća izvora Cetine koji se nalaze na obodu Paškog polja, u blizini Vrlike: Veliko vrilo (izvor Glavaš), Vukovića vrilo i Batica vrilo. Sva vrela su uzlaznog tipa, nastala na kontaktu vodonepropusnih lapora u polju i vodnonepropusnih vapnenaca okolne zaravni.

Grab

Autor: JU More i krš
Grab je pritoka rijeke Rude. Područje obuhvaća i mlinice koje se, kao primjer tradicionalne arhitekture područja, skladno uklapaju u krajobraz. Most na Grabu i mlinice zaštićene su kao kulturno dobro, a tri su mlinice i danas aktivne.

Krčić

Autor: Uprava za zaštitu prirode
Rijeka Krčić izvire podno Dinare, na nadmorskoj visini od oko 375 m, na vapnenačkoj podlozi s vodnonepropusnim dolomitima jurske starosti. Krčić je morfogenetski izvor rijeke Krke, no otvaranjem vertikalnih pukotina u njegovom toku postupno se pretvorio u povremenu tekućicu, pritoku rijeke Krke koja izvire podno njegovog Topoljskog buka. 

Krčić je dug oko 10,5 km, a na svom toku tvori tri slapa: prvi kod zaseoka Krčić, drugi (Mali buk) kod mlinice Radulović, te Topoljski buk sa sedrenom barijerom visokom 22 i širokom 30 m kao završetak rijeke Krčić, što predstavlja zaseban geomorfološki fenomen.

Sinjal

Autor: Daniel Springer
Najviši planinski vrh u Republici Hrvatskoj i jedan od najviših vrhova planine Dinare, a nalazi se na nadmorskoj visini od 1831 m.

Vrh je označen geodetskim stupom na kojem sada piše „1831 vrh Hrvatske“.

Park prirode Dinara

O parku Virtualna šetnja Istraži park Servisne informacije Novosti