Webshop Webshop

Online ulaznice

Period
Odaberi datum dolaska:
Sortiraj po cijeni  

Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Planinari/HGSS - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 80,00 Kn / 10,79 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 30.06.2018., 01.09.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Studenti/Planinari/HGSS - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 20,00 Kn / 2,70 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.01.2018. - 31.03.2018., 01.11.2018. - 31.12.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Planinari/HGSS - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 120,00 Kn / 16,19 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Individualni studenti - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 120,00 Kn / 16,19 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Odrasli - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 200,00 Kn / 26,98 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Djeca(7-18) - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 80,00 Kn / 10,79 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 30.06.2018., 01.09.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Djeca(7-18) - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 20,00 Kn / 2,70 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.01.2018. - 31.03.2018., 01.11.2018. - 31.12.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Odrasli - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 30,00 Kn / 4,05 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.01.2018. - 31.03.2018., 01.11.2018. - 31.12.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Individualni studenti - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 80,00 Kn / 10,79 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 30.06.2018., 01.09.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Odrasli - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 110,00 Kn / 14,84 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 30.06.2018., 01.09.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Planinari/HGSS - Roški slap

Cijena: 55,00 Kn / 7,42 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Djeca(7-18) - Roški slap

Cijena: 55,00 Kn / 7,42 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Djeca(7-18) - Kistanje, Burnum, Puljane

Cijena: 30,00 Kn / 4,05 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Odrasli - Roški slap

Cijena: 100,00 Kn / 13,49 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Odrasli - Kistanje, Burnum, Puljane

Cijena: 40,00 Kn / 5,40 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Studenti/Planinari/HGSS - Kistanje, Burnum, Puljane

Cijena: 30,00 Kn / 4,05 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Studenti - Roški slap

Cijena: 55,00 Kn / 7,42 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica – Djeca (7-18) – Svi kopneni lokaliteti – Poslije 16h

Cijena: 90,00 Kn / 12,14 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica – Odrasli – Svi kopneni lokaliteti – Poslije 16h

Cijena: 145,00 Kn / 19,56 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - studenti, od 16h; Sezona; NP Krka

Cijena: 90,00 Kn / 12,14 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica Roški slap; Van sezone; NP Krka

Cijena: 60,00 Kn / 8,09 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 30.06.2018., 01.09.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - Djeca(7-18) - Svi kopneni lokaliteti

Cijena: 120,00 Kn / 16,19 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica Roški slap - djeca; Van sezone; NP Krka

Cijena: 40,00 Kn / 5,40 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 30.06.2018., 01.09.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica Burnum - HPD,GSS; Van sezone; NP Krka

Cijena: 30,00 Kn / 4,05 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 30.06.2018., 01.09.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica Roški slap - studenti; Van sezone; NP Krka

Cijena: 40,00 Kn / 5,40 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 30.06.2018., 01.09.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica Roški slap - HPD, GSS; Van sezone; NP Krka

Cijena: 40,00 Kn / 5,40 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.04.2018. - 30.06.2018., 01.09.2018. - 31.10.2018.

Nacionalni park Krka

Ulaznica - HPD, GSS, od 16h; Sezona; NP Krka

Cijena: 90,00 Kn / 12,14 € Navedena cijena je informativna i može varirati ovisno o valutnom tečaju.
Valjanost: 01.07.2018. - 31.08.2018.